Om Frihet

Kooperativet Frihet är en ideell förening som startade i augusti 1996, och har idag tio medlemmar.

För att bli medlem i Frihet måste du vara berättigad till personlig assistans enligt LSS.

Frihet företräds av en styrelse i vilken endast medlemmar eller deras företrädare kan vara ledamöter. Som underlag för den löpande verksamheten finns stadgar dessutom tecknas avtal mellan Frihet och varje medlem.

Att vara medlem i Frihet innebär en stor frihet men är samtidigt ett stort ansvar. Du är själv arbetsledare för dina personliga assistenter och ansvarar för en del av det löpande arbetet.

Om du själv pga ditt funktionshinder eller av andra orsaker inte kan utöva arbetsledarrollen måste någon annan person i din närhet ta på sig denna uppgift.

Personalen på Frihets kansli sköter lönehantering, bokföring, hjälper till med myndighetskontakter, arrangerar utbildningar mm. Till kansliet kan du även vända dig om du behöver stöd i arbetsledarrollen.

Frihet är inget vinstdrivande företag. Alla medel används till personlig assistans och kommer medlemmarna till godo. Varje medlem betalar en medlemsavgift till kooperativet som används till gemensamma kostnader. Medlemsavgiften betalas av assistansersättningen.

Frihet har arbetsgivaransvaret för dina personliga assistenter och tillämpar kollektivavtal mellan KFO och Kommunal