Kontakt

Frihet har sitt kansli i Lund. Här jobbar Anna Velander och Madeleine Svärd.
Du kan vända dig till oss om du har frågor som rör Frihets verksamhet.

Kansliet är öppet på vardagar mellan 8.30 – 16.30.

Kooperativet Frihet
Höstbruksvägen 12
226 60 Lund

Tel: 046-15 06 12
Fax: 046-12 69 20
E-mail: info@kooperativetfrihet.se