Medlemmar

Kooperativet Frihet har idag tio medlemmar, och har en styrelse som enbart består av medlemmar eller deras företrädare. Styrelsen sammansättning ser ut så här för år 2015:
Ordförande
Ola Samnegård
Ordinarie ledamöter
Lars-Ove Hägerström
Hans Pedersen Dambo

Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Vill du bli medlem i Frihet?
Om du är intresserad av att bli medlem i Frihet är du välkommen att läsa denna information och kontakta oss.