Personlig assistans

Från och med 1 januari 1994 gäller två nya rättighetslagar för personer med funktionshinder – LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och LASS, lagen om assistansersättning.

Lagarna ger dig med omfattande hjälpbehov rätt till personlig assistans. Lagarna ger dig också valfrihet både ifråga om vem som ska ge dig assistansen och i vems regi det ska ske.

Personlig assistans innebär att du får hjälp med det som du på grund av ditt funktionhinder inte själv kan eller orkar utföra.

LSS målsättning är att du ska få möjlighet att leva som andra.

Här finns LSS och LASS som pdf-filer.

Här finns den nya Socialförsäkringsbalken